De studie toont potentieel van het gebruiken van elektronische gezondheidsverslagen voor volledigere klinische proefresultaten

De studie getiteld „uitbreiding Op lange termijn van een willekeurig verdeelde gecontroleerde proef die van probiotics elektronische gezondheidsverslagen gebruikt“ die door onderzoekers in de Universitaire Medische School van Swansea en de Universiteit van de Wetenschappen van de Mens en van de Gezondheid worden geleid, werd gepubliceerd in Wetenschappelijke Rapporten.

De bevindingen tonen aan het potentieel van het gebruiken uit routine verzamelde elektronische gezondheidsverslagen anonymized, zoals die verbonden in ZEIL, voor volledigere proefresultaten. De resultaten toonden aan dat het ZEIL kan helpen proefdeelnemers, met toezicht op lange termijn op medische acties en gezondheidsresultaten, en nieuw inzicht in bevolkingsgezondheid volgen.

Typisch, zijn RCTs vrij op korte termijn, en wegens kosten en middelen, opnieuw te bezoeken hebben beperkt kans of uitgebreid wat betekent kunnen de gevolgen van behandelingen niet voorbij de duur van de studie, typisch 1-2 jaar worden in detail onderzocht.

Met de toestemming van patiënten, kunnen de gegevensanalisten patiënten aan hun verslagen en toegangsgegevens snel aanpassen. Dientengevolge, zijn de kosten die van follow-up routinegegevens gebruikt potentieel vrij klein en stijgen niet met het aantal deelnemers.

Originele RCT onderzocht het effect van probiotics dat tijdens zwangerschap op kinderjarenastma en eczema in een groep kinderen bij 6 maanden en toen 2 jaar oud wordt genomen.

Professor Sue Jordan van de Universiteit van de Universiteit van Swansea van Mens en de Wetenschap van de Gezondheid die de bovengenoemde studie leidden: „In deze studie die wij over de haalbaarheid en de efficiency van elektronische follow-up hebben gerapporteerd, en vergeleken het met traditionele proeffollow-up. Wij bereikten nieuw inzicht van resultaten die elektronisch 3 jaar na het eind van de proef worden geregistreerd, en konden de verschillen tussen proefgegevens en elektronische gegevens dan identificeren.“

Het gebruik van elektronische gegevensbestanden in klinische proeven is begroet als één van de belangrijkste voordelen van een nationaal elektronisch systeem van gezondheidsverslagen. Nochtans, hebben weinig studies dit voordeel aangetoond, of formeel beoordeeld het verband tussen traditionele proefgegevens en elektronische gezondheid registreert gegevensbestanden.“

Zeer belangrijke onderzoekbevindingen

  • Gebruikend ZEIL, was het behoud van kinderen van lagere sociaal-economische groepen beter die hielpen vrijwilligersbias verminderen.
  • De resultaten van de elektronische follow-up waren betrouwbaardere toe te schrijven aan verminderd risico van bias, onbetrouwbaarheid of onnauwkeurigheid in het rappel van deelnemers.
  • Het nieuwe inzicht werd bereikt van de elektronische follow-up van vijf jaar, in het bijzonder voor astma, dat typisch na 2 jaar oud verschijnt
  • Voor de elektronische follow-up bij vijf jaar, was het behoud nog hoog en vrij van bias in sociaal-economische status
  • Om het even welke toekomstige uitbreiding van de proef is ongecompliceerd.

De follow-up van proefdeelnemers op anonieme routine elektronische gezondheidszorggegevensbestanden zoals ZEIL biedt groot potentieel aan om het economische rendement van proeven te maximaliseren en toegang tot een volledigere waaier van gezondheidsinformatie te verlenen.

Is Verwante Professor Kerina Jones van het ZEIL het academische lood voor gegevensbestuur en openbare overeenkomst. Zij zei: Het „ZEIL is van wereldklasse, privacy-beschermend het systeem van de gegevensaaneenschakeling dat veilig uit routine-verzamelde gezondheidsgegevens samenbrengt.

Het ZEIL wordt deel-gefinancierd door de Welse Overheid, en ter beschikking stelt op persoon-gebaseerde gezondheidsgegevens voor echte onderzoekdoeleinden slechts waar er een potentieel voor voordeel is. Omdat het ZEIL de identiteiten van deelnemers verwijdert om hun privacy te beschermen en houdt slechts gegevens anonymized, de onderzoekers hun werk voeren zonder de identiteiten van de individuen uit te kennen.“

Professor Jordan zei: Het „aantal deelnemers die zich voor RCTs aanmelden vermindert, in het bijzonder onder het meest economisch benadeeld. De proef gegevens zijn kwetsbaar aan misverstanden van vragenlijsten of definities van ziekte.“

Professor Michael Gravenor, die de gegevensanalyse voor de bovengenoemde studie leidde: „Deze resultaten brengen ons ertoe om te besluiten dat gebruikend elektronische gezondheidsverslagen voordelen met betrekking tot het rendabele, op lange termijn toezicht op complexe acties hebben die een positieve invloed voor toekomstig klinisch proefontwerp konden hebben.“

Bron: http://www.swansea.ac.uk/press-office/latest-research/newstudyrevealshowelectronichealthrecordscanimproveclinicaltrialfollowup.php

Advertisement