Den långsiktiga tonsillen och adenoid borttagningsförhöjningar riskerar av respiratoriska, allergiska och smittsamma sjukdomar

Tonsillen och adenoid borttagning som är tillhörande med långsiktigt, riskerar av respiratoriskt, allergiskt, och smittsamma sjukdomar som tar bort tonsillar och polyper i barndomförhöjningar som, det långsiktigt riskerar av respiratoriskt, allergiskt, och smittsamma sjukdomar, enligt forskare, som har undersökt - för den första tiden - det långsiktigt, verkställer av funktionerna.

Forskarna föreslår att den förnyade utvärderingen av alternativ till dessa vanligt pediatriska kirurgier, som inkluderar borttagning av tonsillar (tonsillektomi) till kronisk halsfluss för fest eller polyper (adenoidectomy) till den recurrent en mitt för fest gå i ax infektioner.

Polyper och tonsillarna placeras strategiskt i näsan och halsen respektive för att agera, som ett första fodrar av försvar, portion för att känna igen lika bakterier för luftburna pathogens och virus, och börjar det immuna svaret för att göra klar dem från förkroppsliga.

Den kollaborativa studien som är initierad vid det evolutions- medicinprogramet för Köpenhamnen som ses det långsiktigt, verkställer av att ta bort tonsillarna och polyper i barndom, jämfört med barn som inte hade genomgått kirurgierna.

Universitetar av Melbourne forskareDr Sean Byars och professorn Jacobus Boomsma från universitetar av Köpenhamnen ledde forskningen, med professorn Stephen Stearns från den Yale universitetar. Forskningen publiceras i föra journal över av för anslutningOtolaryngology för amerikanen det medicinska huvudet och hånglar kirurgi.

Laget analyserade en dataset från Danmark av 1.189.061 barn som var födda mellan 1979 och 1999 som täcker åtminstone de första 10 åren och upp till 30 år av deras liv. Av de nästan 1,2 miljon barnen hade 17.460 adenoidectomies, 11.830 tonsillektomi och 31, hade 377 adenotonsillectomies, var både tonsillar och polyper tog bort. Barnen var annars sunda.

”Beräknade vi sjukdomen riskerar beroende av huruvida polyper, tonsillar, eller båda togs bort i de första 9 åren av liv, därför att detta är, när dessa silkespapper är mest aktiv i den framkallande immunförsvaret,” Dr Byars sade.

Den visade analysen:

  • Tonsillektomin var tillhörande med en nästan tredubblad släkting riskerar - riskera för de som hade funktionen att jämföras med de, som inte gjorde - för sjukdomar av det övrerespiratoriska området. Dessa benämner inklusive astma, influensa, lunginflammation och kronisk obstructive pulmonary oordning eller COPD, paraplyet för sjukdomar liksom kronisk bronkit och emphysema.
  • Evig sanning riskerar (som tar in i konto hur vanligt dessa sjukdomar är i gemenskapen), också ökades väsentligen på 18,61 procent.
  • Adenoidectomy fanns för att anknytas med mer, den än dubblerade släktingen riskerar av COPD, och en nästan dubblerad släkting riskerar av övrerespiratorisk områdessjukdomar och bindhinneinflammation. Evig sanning riskerar också dubblerades nästan för övrerespiratoriska sjukdomar men motsvarades till en liten förhöjning för COPD, som detta är ett mer sällsynt villkorar i gemenskapen allmänt.

”Kan anslutningen av tonsillektomin med den respiratoriska sjukdomen som är mer sistnämnd i liv, därför vara betydlig för de, som har haft som funktionen,” Prof Boomsma sade.

Laget forskade djupare in i statistiken för att avslöja, hur många funktioner som behövs för att utföras för att en sjukdom ska uppstå på ett mer stor, klassar än det normala som är bekant som den numrera behövda festen eller NNTEN.

”För tonsillektomi, grundar vi att endast fem folk som behövs för att ha funktionen som orsakar en extra övrerespiratorisk sjukdom för att synas i ett av det folk,” tillfogad Prof Boomsma.

Laget som analyseras också villkorar, att dessa kirurgier siktade direkt till fest, och grundar blandade resultat:

  • Adenoidectomy var tillhörande med markant förminskande riskerar för sömnoordningar, och alla kirurgier var tillhörande med markant förminskande riskerar för halsfluss och kronisk halsfluss, som dessa organ togs nu bort.
  • Emellertid, fanns det ingen ändring i onormalt andas upp till åldern av 30 för någon kirurgi och någon ändring i bihåleinflammation efter tonsillektomi eller adenoidectomy.
  • Efter adenotonsillectomy riskerar släktingen för de som hade funktionen fanns till förhöjning fyra, eller fem-vecket för otitismassmedia (inflammation av en mitt gå i ax), och bihåleinflammation visade också en viktig förhöjning.

Studien föreslår att som kortare benämna, gynnar av dessa kirurgier kan inte fortsätta upp till åldern av 30 förminskande riskerar för halsfluss (för alla kirurgier) och sovar frånsett oordningar (för adenoidectomy).

I stället riskerar det mer långtids för onormal andning, var bihåleinflammation- och otitismassmedia endera markant högre efter kirurgi eller inte markant olikt.

Forskarna noterar att det ska alltid finns ett behov att ta bort tonsillar och polyper, när de villkorar, var sträng.

”Bara våra observerade resultat, att den ökande showen riskerar för långsiktiga sjukdomar efter kirurgiservice som försenar tonsillen och adenoid borttagning, om möjligheten, som kunde bistå det normalaimmunförsvarutveckling i barndom och förminskar dessa den möjlighetsistnämnd-liv sjukdomen, riskerar, Dr Byars sade.

”Som vi avtäcker mer om fungera av immuna silkespapper och de livslånga följderna av deras borttagning, speciellt under känsliga åldrar, när förkroppsliga framkallar, hjälper manipulerar denna som hopefully ska, att vägleda behandlingbeslut för föräldrar och.”,

Källa: https://www.unimelb.edu.au/

Advertisement