De studie toont hoe te om verspreiding van virus te vertragen Ebola

Tussen 2013 en 2016, leed West-Afrika aan de strengste ooit geregistreerde uitbarsting van Ebola. In Guinea, Sierra Leone en Liberia, werden een totaal van 29.000 patiënten gediagnostiseerd met de ziekte. Meer dan 11.000 mensen overleefden niet.

De epidemie heeft nu overgegaan, maar de onderzoekers zijn welke interventiestrategieën benieuwd in het bevatten van de ziekte het meest efficiënt zouden geweest zijn.

Het creëren van een stamboom Ebola

Met de genetische gegevens van 1.610 steekproeven van patiënten Ebola, brachten de onderzoekers van het Instituut Rega bij KU Leuven de verspreiding van het virus Ebola in West-Afrika tussen 2013 en 2016 in kaart.

„Wij creeerden een genetische stamboom van de epidemie, op tijd evenals de ruimte, met de oudste steekproef van DNA vanaf begin 2014 in Guinea, een steekproef van het virus toen het Sierra Leone in Maart inging of April 2014, etc.,“ Professor Guy Baele van KU Leuven zegt.

Zeer belangrijke rol van de kapitalen

De onderzoekers sloten de stamboom van de epidemie aan andere informatie, zoals geografisch informatie en vervoer aan.

„Het vervoer over lange afstand, zoals luchtreis door vervuilde mensen, schijnt niet belangrijk geweest te zijn in het uitspreiden van het virus,“ zegt post-doctorale onderzoeker Simon Dellicour van KU Leuven. „Strijdig met wat tijdens een griepepidemie gebeurt, de uitgespreid epidemie Ebola wegens kort-afstand het reizen. De epidemie voerde zijn tempo op zodra het virus Conakry, Freetown en Monrovia - de hoofdsteden van Guinea, Sierra Leone en Liberia, respectievelijk had bereikt. Deze kapitalen trokken het virus aan, zo te zeggen, en speelden een belangrijke rol in het uitspreiden van het.“

Sluitende internationale grenzen

De bevindingen openbaren ook welke beleidsmaatregelen met succes kunnen vertragen of, omgekeerd, de verspreiding van het virus versnellen Ebola.

„Guinea, het Sierra Leone en Liberia elk hebben hun internationale grenzen op een verschillend ogenblik op tijd gesloten. Deze acties zijn zichtbaar in onze phylogenetic boom van het virus Ebola en wij zien ook hoe het virus bleef daarna evolueren. Het sluiten van de grenzen was een efficiënte manier om Ebola te verhinderen een internationale epidemie te worden. Dat is belangrijk om het te weten, aangezien dit type van interventiestrategie duidelijk belangrijke economische en sociale gevolgen heeft. De preventieve maatregelen binnen één stad of district zouden weinig verschil gemaakt hebben: wij geloven dat een gecoördineerde benadering een grotere invloed.“ zou gehad hebben

Potentieel voor aan de gang zijnde epidemieën

„Deze onderzoekmethode geeft ons een snelle en nauwkeurige mening van de belangrijkste tijden en de plaatsen van de epidemie Ebola,“ Baele gaat verder. „Dat onderwijst ons waar en wanneer wij zouden moeten tussenbeide gekomen zijn.“

„Deze informatie is ook nuttig voor aan de gang zijnde epidemieën. Om te beginnen willen wij deze phylogenetic op gevolgtrekking-gebaseerde techniek op hondsdolheid toepassen, een ziekte die nog 60.000 mensen elk jaar in Azië en Afrika.“ doodt

Bron: https://nieuws.kuleuven.be/en/content/2018/how-to-slow-down-ebola-virologists-use-genetic-trees-to-evaluate-intervention-strategies

Advertisement