Förgifta, hur Amerika fick hakad på ett dödligt

Purdue Pharma lämnade nästan ingenting att riskera i dess marknadsföra för whirlwind av dess nya smärtstillande medel OxyContin.

Från 1996 till 2002, Purdue förfölde nästan varje aveny i drogtillförselen, och receptreor kedjar - en strategi cast nu som våghalsigt, och olagligt i mer än 1.500 federala borgerliga rättegångar från gemenskaper i Florida till Wisconsin till Kalifornien, som föreger, har drogen tankat en medborgareepidemi av böjelse.

Kaiser frigör främjar vård- nyheterna år av Purdues inre budget- dokument och andra rekord för att erbjuda att avläsare en riskera ska utvärdera hur de privat rymda Connecticut företaget spenderade hundramiljontals dollarna till barkassen och drogen, en trove av information som publicly här göras - tillgänglig för den första tiden.

Alla dessa inre Purdue rekord erhölls från en Florida justitiekansler utredning för kontor av Purdues reaförsök som avslutade sent i 2002.

Jag har haft kopierar av de rekord i min källare för år. Jag var en reporter på den södra Florida Sun-Vaktposten, som, tillsammans med den Orlando vaktposten, segrade en domstolstrid för att tvinga justitiekanslern för att frigöra företaget sparar i 2003. På tiden var Sun-Vaktposten handstil omfattande om en växande tide av dödar från receptdroger liksom OxyContin.

Vi drog på marknadsföra sparar för att skriva två artiklar, däribland en det bedrägliga marknadsföra för utsatt möjlighet av drogen. Nu givet den katastrofala bågen av receptdrogmissbruk över det förgångna årtiondet och strömma av passar att sparas - mer än ett dussin på några dagar - det verkade tid för att mig ska dela dessa sädes- dokument som avslöjer bredden och specificerar av Purdues försök.

Frågat av Kaiser vård- nyheterna för kommentar på OxyContin marknadsföra sparar, och passar mot företaget, den Purdue Pharma talesmannen Robert som Josephson utfärdade ett meddelande, som läser in del:

”Är att föreslå aktiviteter, att sist uppstod mer än 16 år sedan, som företaget accepterade för ansvar som hjälps för att bidra till det dagens komplex och denfasetterade opioidkrisen, djupt defekt. Ien stora partier av opioidrecept är inte och har aldrig varit, för OxyContin, som föreställer mer mindre än 2% av strömopioidrecept.”,

Marknadsföra sparar showen som omkring 75 procent av mer än $400 miljoner i befordrings- utgifter uppstod, efter starten av 2000, de årsPurdue representanterna berättade kongressen dem som var lärda av att växa OxyContin missbruk och drog-släkta dödar från massmediarapporter och regulatorer. Dessa visar inre Purdue som marknadsför rekord, att drugmakeren finansierade aktiviteterna över nästan varje inkvarterar av medicin, från att tilldela lån till sjukvårdgrupper som fastställda normal för opioidbruk till att påminna motvilliga pharmacists, hur de kunde gagna från strumpaOxyContin pills på deras bordlägger.

Purdue köpte mer, än värd $18 miljoner av advertizingen ha som huvudämne in läkarundersökning förar journal över den cheerily försökte prackaa på människor OxyContin. Några av annonserna, federal tjänsteman sade i 2003, ”, kraftigt overstated” drog säkerhet.

De Purdue rekorden visar, att företaget hällde mer, än $8 miljon in i en kallade website och företag ”blir partner med mot smärtar,”, vilket som hjälps manipulerar för att förbinda tålmodig, villigt till deras fest smärtar, förmodligen med OxyContin eller andra opioids.

Det gjorde, och utdelade 14.000 kopierar av en video, som fordrade opioids som orsakades böjelse i mer få än, 1 procent av tålmodig, sade en fordramat och mer sistnämnd drogförvaltningstjänstemän att ”inte har bestyrkts.”,

Purdue hoppas för att växa in i en av nationen överträffar 10 läkemedelsföretag, både i reor, och ”avbilda eller yrkesmässigt anseende,” enligt dokumenten; OxyContin var hjälpmedlet till det avslutar.

Purdue marknadsförde först drogen för cancer smärtar men planerade för att utvidga det bruk att möta dess multimillion-dollaren reamål. I 1998 smärtar marknadsföra för behandling av cancer med opioids som stås på $261 miljoner, jämfört med $1,3 miljard för behandling av andra typer av, Purduen som rapporter noterar.

Purdues OxyContin reor som mål påstods klart i tidigast marknadsföra, planerar i rekorden, för 1996. Den sökte $25 miljoner i reor och att frambringa 205.000 recept. Vid det nästa året hade dess mål tredubblat: $77,9 miljoner i reor och att frambringa 600.000 recept.

Purdue bombarderade manipulerar och andra vård- arbetare med litteratur- och reaappeller. Rekord visar att i 1997 företaget budgeterade $300.000 för brevskickanden manipulerar vem ordinerade opioids liberally, baserat på readata som läkemedelsföretag inhandlar. Mailersna rekommenderade OxyContin för ”smärtar syndrom,” drar tillbaka den inklusive osteoarthritisen och smärtar. Den tillfogade $75.000 för brevskickande”uppehälle i handlag med våra bäst kunder för att OxyContin ska se till att de fortsätter ordinera den.”,

Salemedel som göras tusentals besök till generalen, övar manipulerar, och andra, som hade utbildning lite eller erfar genom att använda potent opioids, enligt ett regeringansvarighetkontor 2003 reviderar. Den OxyContin slogan i 1999 var: ”Den som ska startas med, och det ett staget med.”, OxyContin tjänade Purdue omkring $2,8 miljard i intäkt från början av 1996 till och med Juni 2001, enligt justitiedepartementet.

I maj 2000, Purdues marknadsför hopp att erövra artrit hit en haffa, då FDAEN kritiserade en annons för OxyContin i Newet England förar journal över av medicin. FDAEN sade annonsen, som Purdue Pharma som instämmas för att stoppa att använda, overstated drogen, gynnar för behandling av alla typer av artrit, utan att peka ut, riskerar.

Nyhetsrapporter av missbruk- och överdosdödar ytbehandlade också. Purdues noterade 2001 marknadsföra dokument att OxyContin hade ”erfor viktiga utmaningar” året för på grund av missbruk och olagaa skenmanöver i Maine, Ohio, Virginia, Louisiana och Florida.

OxyContin pills innehåller oxycodonen, en så potent opioid som morphine och kanske . Utklurade misshandlare snabbt kunde de krossa pillsna och fnysa eller injicera damma av

I svar Purdues manipulerar 2001 marknadsföra budget- inklusive finansiering som ska hjälpas, känner igen tålmodig, som var i behov av ”drogmissbrukrådgivningen”, och att göra mer ”förhindrar missbruk och skenmanöver.”, Den tillfogade $1,2 miljoner i utgifter för vad den kallade ”anti-skenmanöver” försök i 2002, enligt de inre rekorden.

Potent Salestyrka

I 2002 den Florida justitiekansler var kontor en av de första rättsskipande myndighet som utforskar Purdue. Det statligt avslutade dess sond, efter Purdue instämmde för att betala Florida $2 miljoner för att hjälpa att betala ett datasystem för att övervaka narkotiskt preparatrecept. Det medgav inte till någon wrongdoing i bosättningen.

Yet handskrivet noterar av statliga en utredare intervju med en tidigare Purdue reachef för West Virginia och västra Pennsylvania som namnges räkning Gergely, då 58, möjlig annars. Noterar var delen av dokumenten som är utsläppt vid det statligt.

Gergely, som fungerade för företaget från 1972 till 2000, sade att Purdue ledare berättade reor bemannar på ett barkassmöte, att OxyContin ”var non-vana som bildar,” enligt den odaterade utredaren noterar. Gergely sade att Purdue gav dess reor styrka som var materiell - några som inte var godkänt av vid FDAEN - för ”utbildning,” noterar show. Han berättade utredaren att Purdue hade ett bonussystem och som väl betalade; i fjol fungerade han för Purdue, Gergely tjänade $238.000.

Som Purdue laddade framåt med OxyContin, overtook receptpills olagliga droger lik heroin, och kokain som mördare i Florida, enligt medicinsk granskare sparar. I maj 2002, dokumenterade den södra Florida Sun-Vaktposten nästan 400 pilldödar i tre södra Florida län de föregående två åren som baserades på en undersökning av obduktion- och polisrekord.

Antecknar halvan de involverade drogerna för dödar, som innehöll oxycodone, enligt medicinsk granskare. Men det var inte alltid fri i dessa rekord att det var OxyContin, därför att oxycodonen var en ingrediens i många andra narkotiska pills. Förse med polis emellertid, eller den medicinska granskaren antecknar specifikt identifierade OxyContin som en av drogerna i 70 av dödarna. Fast något folk, som dog köpta pills på en blomstra svart, marknadsför, var många under omsorgen av manipulerar för vad visades, åtminstone på något pekar, för att vara legitima skador, enligt medicinsk granskare sparar.

Purdue utmanade inte exaktheten av tidningens anmäla. Den kontrade att artiklarna ”gjorde en björntjänst” till företaget och tålmodig, som tar deras medicin ”enligt riktningarna av deras manipulerar.”, Fördriva företaget sade att dess ånger för ledare ”djupt de tragiska följderna, som har resulterat från missbruk, och missbruk av vårt smärtar medicin… framflyttningar i behandlingen av smärtar inte bör begränsas eller vändas om, därför att något folk avleder olagligt, missbrukar eller missbrukar dessa droger.”,

Till dess reastyrka klandrade den inre Purduen som rekord visar, Purdue, dåligapressen för klipp in i reor. ”Massmedia har uppmärksamhet till missbruk och skenmanöver av OxyContin tablets git statliga Medicaid planerar, och någon HMOs som angå om verkställa produkten, har på deras budget, en ursäkt som söker efter väg att begränsa ordinera av OxyContin tablets,”, sade det 2002 marknadsföra dokumentet.

Men fem år efter dess lagliga strid med Florida representanter, Purdue gjorde en häpnadsväckande erkännande i federal domstol i Virginia. Det företag pläderade skyldigt i 2007 till brottsåtal av ”misbranding” OxyContin ”med avsikten som ska bedras eller vilseledas.”, Företaget betalade $600 miljoner i botar och andra straff. Bland bedrägerirna riktade den som bekänna till, dess salespeople för att berätta manipulerar drogen var mindre vanebildande än andra opioids.

Tre Purdue Pharma ledare pläderade skyldigt till misdemeanorbrottsåtal för deras roller i den marknadsföra intrigen. De tre manarna betalade en slutsumma av $34 miljoner i botar, och straff, domstolsdokument visar. Acceptera Purdues vädjanavtal, noterade U.S.-distriktsdomaren James P. Jones att federala åklagare trodde det Purdue fallet av skulle 2007 överför ”ett starkt avskräcka meddelande till den farmaceutiska branschen.”,

En dyr räkenskap?

Tio år på, påstår kunde de 1.500 positiva rättegångarna som mestadels sparas på vägnar av städer, län och, bevisa att vara en dyr räkenskap för opioidbranschen. Passar begär vinst från Purdue, och andra drugmakers för det skyhögt kostar av behandling av böjelse och av annan kompensation, mycket som prosessen mot stor tobak i den sena 90-tal.

Andra drogtillverkare som namnges som svaranden i mest av, passar inkluderar de den ansedda Purdue för att vara dess bästa konkurrenter i smärtasektoren: Janssen Pharmaceuticals, Teva farmaceutiska branscher, Endo landskampPLC och Mallinckrodt PLC.

Federal tjänstemanbedömningen som det ekonomiskt kostar av opioidmissbruk, överträffade $500 miljard i ensam 2015. Efter 1999 åtminstone har 200.000 folk dött i U.S.et från dessa överdoser, enligt centrerar för sjukdom kontrollerar och förhindrandet. Mer än 52.000 av de dog i ensam 2015, mer, än dödades i kombinerade bilkraschar och vapenmord, passar strider.

Ett fall som sparas i April av Baltimore County i Maryland, gör ett argument till många av passar vanligt:

”Från mitt--90-tal till gåvan, de fabriks- svarandena som marknadsföras aggressively, och den falskt främjade frisinnade opioiden som ordinerar som framlägga lite till inget, riskera av böjelse, även om använt långsiktigt för kroniskt smärtar. De infiltrerade den akademiska medicinen, och reglerande byråer som ska övertygas, manipulerar som det, smärtar kronisk behandling med långsiktiga opioids var denbaserade medicinen, då, i faktum, den inte var.

”Resulterade enorma vinster från dessa försök - som gjorde den närvarande böjelse- och överdoskrisen.”,

Purdue inte har ännu sparat ett svar till beskyllningarna i passa.

Andra drogproducenter ”tävlade med Purdues falska marknadsföra strategi” och sålde miljarder av dollar av receptopioids ”som kassaskåp, och efficacious för långsiktigt bruk och att veta den fulla brunnen, att de inte var,” Wisconsin föreger Oneida County i dess November 2017 federal domstol passar. Purdue också inte har ännu sparat ett svar till beskyllningarna i detta passar.

Men den Purdue talesmannen Josephson berättade KHN: ”Delar vi statlig tjänsteman bekymmer om opioidkrisen, och vi begås till arbetet collaboratively in mot meningsfulla lösningar. Vi förnekar dessa beskyllningar och ser kraftigt framåtriktat till tillfället att framlägga vårt försvar.”,

Ett Kalifornien manipulerar vem dömdes till 25 år i fängelset för overprescribing av OxyContin stämm också Purdue. Masoud Bamdad föreger, att företagets tekniker gjorde reaappeller och gav honom ”som var bedräglig och att vilseleda och över-hyped information,”, som relied han på för att ordinera drogen, i vissa fall med dödliga följder för hans tålmodig, enligt passa, som är oavgjord. Purdue har frågat att fallet är blivna stunddomare avgör, om det bör konsolideras med andra som sparas mot företaget. I Februari meddelade Purdue att den skulle främjar ej längre opioids manipulerar.

Därför att rättegångarna från över U.S.et innehåller liknande beskyllningar, har många av dem konsoliderats i Ohio - som enområde prosess. Några dagar federal domstoladresslappar loggar ett dussin eller nyare fall. Många av passar körning hundra sidor eller mer och föreger att den bedrägliga opioiden som marknadsför intriger fortsätter till denna dag.

Producenterna, i en gemensam domstol vinkar sent i fjol, strider att opioids ”serve som en kritisk allmän hälsaroll, i att ge lättnad till tålmodig som lider från, smärtar, som är ofta debilitating” och att de klandras fel.

De pekar också ut att FDAEN som är godkänd alla deras produkter som ”kassaskåp och effektivt.”,

Denna månad vinkar de sparade producenterna för att avfärda flera av fallen och att argumentera att de ståndsmässiga regeringarna saknar en laglig bas för deras fordrar. I sökande att klandra drugmakersna, ignorerar dessa rättegångar ”brottslingen agerar av tredje part, den avgörande rollen av sjukvårdfamiljeförsörjare, och den taggiga offentlig policy ifrågasätter att omge problemet av opioidmissbruk,” läser en vinka för att avfärda ett fall som sparas av Monroe County, Mich., mot Purdue Pharma och andra läkemedelsföretag.

Dan Polster, federal domare som behandlar fallen, berättade en överflödfolkmassa i hans rättssal att opioidepidemin har blivit så sträng, att den är bita den genomsnittliga livförväntningen av amerikaner.

”Mig nätt skamset för förmiddag, som detta har uppstådda stunder som, jag har varit omkring,”, sade han i Januari som tillfogar ”mig funderare oss alla bör vara.”,

KHNS täckning av receptdrogutveckling, kostar, och prissättningen stöttas i del av det Laura och John Arnold fundamentet.

Kaiser vård- nyheternaDenna artikel trycktes om från khn.org med tillåtelse från det Henry J. Kaiser Familj fundamentet. Kaiser är vård- nyheterna, en editorially oberoende nyhetstjänst, ett program av det Kaiser familjfundamentet, en nonpartisan organisation för sjukvårdpolitikforskning som är unaffiliated med Kaiser Permanente.

Advertisement