CTI BioPharma meddelar arrangerar gradvis resultat III av PIXUVRI som kombineras med rituximab i aggressiva B-cellen NHL-tålmodig

CTI BioPharma Corp. och Servier meddelade i dag att det svängbart arrangerar gradvis studie III (PIX306) utvärderande PIXUVRI® (pixantrone) som kombineras med rituximab i jämförelse till gemcitabinen som kombineras med rituximab i tålmodig med den aggressiva B-cellen som non-Hodgkin lymfkörtelcancer (NHL) inte mötte dess primära endpoint av förbättring av fortgång-fri överlevnad (PFS).

”Svikas ska vi med resultatet av studien PIX306 och fortsätter att föra ett grundligt granskar av de kliniska datan för att bedöma det nästa kliver för PIXUVRI-programet,” kommenterade Adam Craig, MD, PhD, vd av CTI BioPharma. ”Skulle vi något liknande till uttryckligt vår gillande till tålmodina, familjerna och utredarna som deltog i studien.”,

Ska resultat sänds för presentationen på ett vetenskapligt möte för ha som huvudämne av avsluta av året, och för publikationen i jämlike-granskad föra journal över.

Källa: http://investors.ctibiopharma.com/phoenix.zhtml?c=92775&p=RssLanding&cat=news&id=2357334

Advertisement