Crystallography för forskarebruksröntgenstråle som avslöjer hur curcumin förhindrar cancer

Till och med röntgenstrålecrystallography och deninhibitor noggrannheten som profilerar, skolar universitetar av Kalifornien San Diego, av medicinforskare, i samarbete med forskare på den Peking universitetar, och den Zhejiang universitetar, avslöjer den curcumin, en naturlig uppstående kemisk sammansättning som finnas i kryddaturmericen, röror till tyrosine-reglerade kinasen 2 (DYRK2) för kinaseenzymet dubbel-noggrannheten på det atom- jämnar. Denna föregående unreported biochemical växelverkan av curcuminblytak till hämning av DYRK2 som försämrar cellspridning och förminskar cancerbörda.

Men, för roterande till curcumin- eller turmerictillägg, Sourav Banerjee, PhD, Uc San Diego, skola av postdoctoral forskare för medicin, varnar att curcumin bara inte kan vara svaret.

”I allmänhet, drivas ut curcumin från förkroppsliga fastar ganska,”, sade Banerjee. ”För att curcumin ska vara en effektiv drog, behöver den att ändras för att skriva in blod strömmer och staget i förkroppsliga long nog för att uppsätta som mål cancern. Vara skyldig till olika kemiska nackdelar, kan curcumin på dess eget inte vara tillräcklig fullständigt att vända om cancer i människatålmodig.”,

Handstil i Juli 9 utfärdar av förfarandena av medborgareakademin av vetenskaper, anmäler förhindrar Banerjee och kollegor att curcuminröror till och DYRK2 som leder till hindrar av det proteasome -; det cell- proteinmaskineriet som förstör onödiga eller skadada proteiner i celler -; vilket förminskar i sin tur cancer i möss.

”Även om curcumin har varit utstuderad för mer, än 250 år och dess anti-cancer rekvisita har föregående anmälts, har ingen annan grupp anmält enkristall strukturerar av curcumin som är destinerad till en proteinkinase, uppsätta som mål till nu,”, sade Banerjee, den första författare på studien. ”På grund av deras arbete på crystallographyen, våra kollaboratörer på den Peking universitetar, Chenggong Ji och Junyu Xiao som hjälps vi som visualiserar växelverkan mellan curcumin och DYRK2.”,

”Tänktes enzymkinasesna IKK och GSK3 för att vara början curcumin-uppsätta som mål att bly- till anti-cancer verkställa men co-kristallen strukturerar av curcumin med DYRK2 tillsammans med för kinaseinhibitor för 140 panel profilera avslöjer att curcuminröror starkt till aktivplatsen av DYRK2 som förhindrar den på ett jämnt att är 500 tider mer potent än IKK eller GSK3.”,

För arbetet stålar E. Dixon, PhD, distingerad professor av Pharmacology, cell- och molekylär medicin, kemi och Biochemistry tillsammans med på Uc San Diego, Banerjee och laget har sökt efter regulatorer av proteasomes för att förhindra tumorbildande vid proteasome-missbrukad lik trippel-negationen för cancer bröstcancer (TNBC) och myelomaen för multipel för plasmacell den malignancy kallade.

Att använda som är biochemical, muscancer modellerar, och cell- modellerar det fann laget att curcumin är en selektiv inhibitor av DYRK2 och att detta nya molekylärt uppsätta som mål har att lova anticancer potentiellt för inte endast chemo-känsliga men också för proteasome inhibitor resistent/anpassade cancer.

”Avslöjer ger våra resultat en oväntad roll av curcumin i DYRK2--proteasomehämning och ettbegrepp, att pharmacological behandlig av proteasome regulatorer kan erbjuda nya tillfällen för hård-till-fest trippel-negation bröstcancer och multipelmyelomabehandling,” sade Dixon, som var co-pensionären författare med den Zhejiang universitetar Xing Guo, PhD, på det pappers-. ”Fokuserar vårt primärt är att framkalla en kemisk sammansättning som kan uppsätta som mål DYRK2 i tålmodig med dessa cancer.”,

Uttömmning DYRK2 försämrar proteasome aktivitet, och klassar förminskade långsammare cancerspridning för utställningar och markant tumorbörda i mus modellerar. I kombination med dengodkända multipelmyelomadrogen framkallade carfilzomib, curcumin en mycket högre det normala för stunder för cancercelldöd som non-cancerous celler påverkades mindre. Detta föreslår att det att uppsätta som mål proteasome regulatorer (liksom DYRK2) i kombination med proteasome inhibitors kan vara lova att närma sig av anticancer terapi med mindre biverkningar men arbete är vidare nödvändigt, sade Banerjee.

Källa: https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/crystal_structure_reveals_how_curcumin_impairs_cancer

Advertisement