Nytt labb-på-en-gå i flisor teknologi kunde snart hjälpa att avkänna foster- genetiska abnormalities i tidig sorthavandeskap

En lång räcka av foster- genetiska abnormalities kunde snart avkännas i tidig sorthavandeskaptack till enförsta studie ledde vid universitetar av södra Australien forskare som att använda labb-på-en-gå i flisor, non-invasive teknologi.

Biomedicalen iscensätter Dr Marnie Övervintra, och professorn Benjamin Thierry från UniSAs det framtida branschinstitutet (FII) och BÅGEN centrerar av utmärkthet i Bio-Nano vetenskap för Convergent, och teknologi (CBNS) är delen av ett lag av forskare, som har isolerat foster- celler från maternal blod genom att använda en mycket liten microfluidic apparat och att låta för förbättrat genetiskt testa.

Teknologigenombrottet publiceras i dag (torsdagen 14 Juni) i avancerade materialteknologier.

Labb-på-en-gå i flisor teknologi (LOC) integrerar laboratoriumet fungerar på en gå i flisor som spänner från några millimetrar till några, kvadrerar cm. Den speciala designen av apparaten låter stora volymer av blod avskärmas, att stenlägga långt för ett effektivt, billigt pris och den snabba metoden av att avskilja foster- celler från maternal blodceller.

”Är vi hoppfulla, att denna apparat kunde resultera i en ny non-invasive för födseln diagnostik testar kompetent att avkänna en lång räcka av genetiska abnormalities i tidig sorthavandeskap från ett enkelt blod för att ta prov,” något att säga för Dr Övervintra.

För närvarande testar för födseln diagnostik gäller ett amniocentesistillvägagångssätt eller att ta en ta prov av celler från placentaen (provtagning för chorionic villus), båda av som bär en riskera av framkallande av missfallet.

”Från omkring fem veckor in i havandeskapet, kan foster- celler som påbörjar från placentaen, finnas i en moders bloodstream. Att använda modern microfluidic teknologi, oss kan nu isolaten dessa extremt sällsynta celler (omkring en i miljon) från moderns cellerna och mot efterkrav dem för vitblod för genetisk analys,” henne något att säga.

De UniSA forskarna, arbete i samarbete med Dr Majid Warkiani från universitetar av teknologi Sydney och specialister från kvinna och barns sjukhus, SA-patologi och Repromed, anpassade apparaten från en som framkallades initialt till isolattumörceller från blod av cancertålmodig.

”Är många skulle gravid kvinna medvetna av det nytt testar baserat på att cirkulera foster- DNA som - med ett enkelt blod testa - hjälp bestämmer riskera av att ha en behandla som ett barn med Down Syndrome.

”Testar har dessa revolutionerat för födseln omsorg, men de kan endast avkänna en liten underdel av genetiskt villkorar och är inte alltid exakta. Vi hoppas denna ska LOC-teknologi är kompetent pålitligt att avkänna ett mer stor att spänna av genetiska abnormalities och att ge mer information till familjer och sjukvårdfamiljeförsörjare,” något att säga för Dr Övervintra.

Professorn Thierry, som leder UniSAs Bioengineeringgruppen, något att säga där är viktig räckvidd som vidare framkallar detgå i flisor begreppet.

”Samarbetar vi med branschpartners för att översätta denna teknologi i rutinmässig klinisk för födseln diagnostik och för att göra den tillgänglig i framtiden för att avskärma low och medel-riskera havandeskap,” honom något att säga.

Professor Emily Hilder, direktör av UniSAs FII, något att säga: ”Är detta forskninggenombrott testamentet till spjutspetsteknologin som framkallas på det framtida branschinstitutet. UniSA är en ledande spelare i LOC-teknologitack till vår ANFF--SAmicro och nanofabricationlätthet på Mawson Lakes.”,

Källa: https://www.unisa.edu.au/Media-Centre/Releases/2018/Blood-sample-breakthrough-good-news-for-pregnant-women/#.W0WSe9IzaUk

Advertisement