Tb-allianspåbörjanden SimpliciTB som ska testas, om den nya fyra-drogen dieten kan fest mest typer av tuberkulosen

Tb-alliansen har initierat ett svängbart kliniskt försök, uttalade SimpliciTB (: sim-plis-i-utslagsplats-biet), ska det utvärderar huruvida en ny fyra-drog diet kan fest mest typer av inklusive (TB) multidrug-resistent TB för tuberkulosen (MDR-TB) snabbare och effektivt än för närvarande-tillgängliga behandlingar. De första tålmodina har skriva in sig på medborgare centrerar för tuberkulos och Lungsjukdom i Tbilisi, Georgia. SimpliciTB förväntas för att skriva in sig 450 folk med TB, 150 med MDR-TB över 26 centrerar däribland åtminstone upp till i 10 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika.

SimpliciTB ska testar effektiviteten av enmånad behandling med den BPaMZ dieten som består av den drogbedaquilinen, pretomaniden, moxifloxacinen och pyrazinamiden, i folk med drog-känslig TB. Resultat ska jämförs mot den standarda sex-månaden behandlingdieten av isoniazid, rifampicinen, pyrazinamide, och ethambutolen (HRZE), att bestämma huruvida BPaMZ kan vara kompetent att förkorta varaktigheten av terapi för drog-känslig TB vid en third.

Försök som också ska, bedömer BPaMZs som är potentiell till fest MDR-TB i halvår. För närvarande är behandling för drog-resistent TB extremt försvårad, dyr och lång och att gälla en bred variation av mediciner som har debilitating biverkningar, kan inkludera injectable droger och administreras för nio månader till två år eller longer. I dag går folket med MDR-TB ofta untreated, och av de, som mottar behandling endast om halva, kureras.

”Som motstånd till strömTB-behandlingar fortsätter för att växa, behöver vi att introducera all-muntliga drogdieter, som kan fest varje person med TB i halvår eller mindre, utan hänsyn till deras motstånd profilerar,”, sade Mel Spigelman, president och vd av TB-alliansen. Kliva in mot detta mål.”, ”om bevisat lyckat i SimpliciTB, den skulle BPaMZ dieten föreställer en ha som huvudämne,

Den BPaMZ dieten var föregående utstuderad i arrangera gradvis 2b studien kallad NC-005, som folket med MDR-TB, som behandlades med den BPaMZ dieten, görade klar i TB-bakterier från deras lungs upp till tre för tider som drog-känsliga TB-tålmodig snabbare än behandlades med den standarda, behandlingen (HRZE). NC-005 var ettvecka försök som förades på 10 platser över Uganda, Sydafrika och Tanzania. SimpliciTB bygganden på dessa resultat som testar BPaMZ över en längre varaktighet, i mer folk och över mer platser och mot både drog-känsligt och MDR-TB.

Enligt den vård- organisationens för världen nyaste globala rapporten för tuberkulos växer det motstånd till tillgängliga droger, som hjälpmedlet sjukdomen är passande mer dödlig och svårt till fest. Who-bedömningar, som i 2016 där var 600.000 nya fall med motstånd till effektivast rifampicin-the, första-fodrar drogen--av vilket 490.000 hade MDR-TB.

Källa: https://www.burness.com/

Advertisement