Genetiskt anknyta till upptäckt erectile dysfunction

Enligt en ny studie kan det finnas ett genetiskt anknyter till erectile dysfunction. Denna är den första tiden som liksom anslutning har gjorts, och denna kunde betyda, att nyare avenyer av behandling kunde undersökas för erectile dysfunction, förklarar forskarna.

Resultaten av forskningen har publicerats i det senast utfärdar av föra journal överförfarandena av medborgareakademin av vetenskaper denna vecka.

Avbilda krediterar: BlurryMe/Shutterstock
Avbilda krediterar: BlurryMe/Shutterstock

Forskarna från universitetar av Washington skolar av medicin har klarat av för att identifiera ett unikt område av människagenom som kan lönelyften riskera av impotens. Variationen av genen fanns nära det genen SIM1 som leker också en roll i förklarade författare för hjärnan utveckling av studien.

Mutationen av denna gen har nu anknutits till impotens. Bly- forskareDr Eric Jorgenson, från US-hälsovårdfamiljeförsörjare Kaiser Permanente i ett meddelande sade, ”är denna en stor överenskommelse, därför att den ger det långa eftersökt preparerar att det finns ett genetiskt del- till sjukdomen. Identifiera det första genetiskt riskera dela upp i faktorer för erectile dysfunction är en spännande upptäckt, därför att den öppnar dörren för utredningar in i nya genetisk-baserade terapier.”, Kaiser Permanente är den största amerikanen klarade av omsorgorganisationen.

Erectile dysfunction eller impotens bland manar är tillhörande med flera orsakar inklusive spänning, ångest, fördjupningen, alkoholmissbruk, hormonal brister och abnormalities såväl som lokalskada till artärerna och nerverna av penisen eller bäckenet. Droger gillar Sildenafil, eller Viagra kan användas för dessa tålmodig, men många av dem reagerar inte till sådan terapier, något att sägaexperter.

Enligt detta lag av forskare orsakar det bakomliggande av impotens bland en - tredje allra tålmodig kunde vara genetiska. Denna är den första tiden att de kunde bevisa den genetiska anslutningen. Laget såg det genetiska sminket av över 36.000 222.000 brittiska manar för amerikan och. Genetisk kod av manar med eller utan impotens söktes grundligt för att kontrollera för skillnader. På locusen SIM1 på den sjätte kromosomen noterades bestämda variationer, och denna fanns för att vara tillhörande med en 26 procent löneförhöjning riskerar in av impotens, de noterade forskarna. De dela upp i faktorer forskare som redogöras för annan, liksom förkroppsligar samlas indexet Etc.

Enligt författareDr Jägare Wessells, från universitetar av Washington skola av medicin som det kunde vara att det kan finnas en koppla på genen SIM1 som vänd det av eller på och detta kan bestämma riskera av impotens. Detta kopplar av generna kallas vanligt ”en tillskyndare”. Han sade i ett meddelande, ”pekar denna studie till en ny forskningriktning för erectile dysfunction som kunde hjälpa oss att identifiera andra nyckel- genetiska variants, som startar sjukdomen och leder till utredningar för att förbättra förstår preciseramekanismen, som de fungerar vid. Hopefully ska översätter detta in i bättre behandlingar, och, huvudsakligen, att närma sig förhindrandet för manarna, och deras partners, som lider ofta tyst med denna, villkorar.”,

Enligt figurerar, en - femte manar som åldras över 20 år i Förenta staterna, lider allra från erectile dysfunction. Riskeralöneförhöjningarna som personåldrarna och som comorbidities liksom hjärtsjukdomen och typ - löneförhöjning för 2 sockersjuka.

Källa: http://www.pnas.org/content/early/2018/10/02/1809872115

Ananya Mandal

Written by

Ananya Mandal

Ananya is a doctor by profession, lecturer by vocation and a medical writer by passion. She specialized in Clinical Pharmacology after her bachelor's (MBBS). For her, health communication is not just writing complicated reviews for professionals but making medical knowledge understandable and available to the general public as well.