Studien avslöjer hur frånvaroen av enzymet Dna2 påverkar kromosomostadighet

Celler har in att förlägga ett nummer av mekanism för att skydda fullständigheten av genom, bearbetar däribland som reparerar missförstår det kan uppstå under DNA-replication. Enzymet Dna2 deltar i DNA reparerar, men är lite bekant om följderna av dess frånvaro på kromosomostadighet. En studie som publiceras i föra journal övernaturen av forskare från flera institutioner, den inklusive Baylor högskolan av medicinen, avslöjer att, när Dna2 är frånvarande, lilla DNA-fragment hoppar från all över genom in i kromosomavbrott. Denna nya mekanism kan förklara liknande händelser gemensamt - sett i cancer eller under antikroppdifferentiering.

”Intresserar en av av mitt labb är att förstå att den grundläggande mekanismen av DNA reparerar,”, sade motsvarande författareDr. Greg Ira, förbunden professor av molekylärt, och människagenetik och medlemmen av Danen L Duncan omfattande cancer centrerar på den Baylor högskolan av medicinen. ”I denna projektera oss fungerade med jäst, och upptäckt för den första tiden fragmenterar en mutant, som shows frekventerar införingar av DNA, in i DNA-avbrott. Denna mutant saknar Dna2, ett enzym som bevaras bland alla organismer.”, Mobila genetiska beståndsdelar som kallas transposons, är bekant att hoppa från en kromosom till another. Här oväntat, grundar Ira och hans kollegor att några lappar av någon kromosom kan hoppa in i ett DNA-avbrott.

”Under DNA-syntes, strandar den tillfälligt långa singeln av DNA kan bilda och avlägsnas normalt av Dna2. I mutants, som saknar Dna2, kan dessa oversynthesized fragment få fångade i DNA-avbrott och att orsaka genomic ostadighet, som har mestadels negation verkställer på celler. Emellertid, kan dessa införingar också leda till genfördubbling, och kromosomevolution, som kan ha realitetföljder för celler,” sade första författareDr. Yang Yu, postdoctoral bundsförvant i Ira-labbet. ”Föreslår vi att Dna2, vars aktiviteter inkluderar degradering av oversynthesized DNA-fragment, förhindrar deras införing in i genom och förändringen av genetisk kod.”,

Forskarna utforskade också beskärningen av DNA-fragmenten som sätter sig in in i chromosomal avbrott. De upptäckte att lilla gener, DNA segmenterar på avsluta av kromosomer som kallas telomeres såväl som annan ordnar av insatt DNA hade påbörjat från all över genom.

”Har det varit anmälde, att den liknande införingen av DNA-fragment är vanligt i cancer,” Ira sade. ”Villkorar vi funderare, som mekanismen som vi beskriver för Dna2--deficientceller som ska troligen, här observeras i många cell-, var lilla DNA-fragment frambrings och degraderas inte riktigt. Vi funderare, att denna är vanligt i cancer men, kan också uppstå i tålmodig som är bristfälliga i några delar av den innate immunförsvaransvariga för eliminering av utländsk DNA.”,

Källa: https://www.bcm.edu/news/genetics/without-dna2-genes-jump-into-dna-breaks

Advertisement