Studiefyndnärmare detalj fungerar av HIV-protein som saktar virus- spridning i tidigt stadium av infektion

En studie från ett lag för Massachusetts (MGH) allmänt sjukhusforskning har identifierat närmare detalj fungerar av ett protein som finnas i HIV, och släkta virus, som verkar att sakta, besegrar virus- spridning i det tidigast arrangerar av infektion. Men de grundar också det, når initialt du har saktat besegra spridningen av infektion, som fungerar kan hjälpa viruset att fortleva sedermera, genom att kringgå det immuna svaret. Deras rapport har publicerats i cell varar värd & microben.

”Använder HIV flera proteiner med ett nummer av fungerar förutsagt för att ändra det migratory mönstrar av infekterade celler,”, centrerar något att säga Thorsten Mempel, MD, PhD, av MGHEN för immunologi och upphetsas sjukdomar, den höga författare av rapporten. ”Identifierade vår utredning en detalj fungerar av proteinet Nef som ansvariga för avbrott av kapaciteten av infekterade T-celler att migrate som initialt saktar klassa på som spridningarna för viruset efter infektion. Emellertid den fungerar samma tillåtet viruset som framhärdar på en mer sistnämnd tid, då det lämpliga immuna svaret - speciellt svaret av cellgifts- ”mördare” T-celler - har blivit aktiverat. Dessa rön föreslår att detta fungerar av Nef evolved för att hjälpa HIV att kringgå det immuna svaret men på uppta som omkostnad av initialt långsammare spridning i ett infekterat djur.”,

Nya studier av Mempels lag och andra har föreslågit att - i kontrast till det konventionellt beskåda att HIV-spridningalltigenom förkroppsliga som fria virus- partiklar - viruset kan transporteras av infekterade T-celler som reser till och med silkespapper och det cirkulations- systemet och därefter spridningen infektionen vid direktkontakten med uninfected celler. Signalera transduction, sedan Nef föregående har visats både till downregulate fungera av flera involverade proteiner in, och att avbryta bearbetar tanke för att köra cell- flyttning, tog MGH-laget en specificerad look på exakt hur Nef och andra HIV-proteiner utövar deras verkställer på motiliteten av infekterade T-celler.

Deras experiment i möss med nyckel- beståndsdelar av en människaimmunförsvar - det enda djur modellera kapabelt av att smittas med HIV - stöttat föregående rön att Nef förminskar flyttningen av infekterade celler genom att avbryta enheten och disassemblyen av ett protein som kallas actin in i förgrena sig glödtrådar. Actinglödtrådar stöttar forma av celler och möjliggör dem till flyttningen vid driftigt det yttre membranet ut på en sida som stunder som drar membranet på annan tillbaka, avslutar. Detta fungerar av Nef bärs ut till och med växelverkan av ”ett hydrophobic lappar” - en grupp av bevattna-drivande tillbaka amino syror som göras mellanslag nära på ytbehandla av proteinet - med en grupp av cell- proteiner däribland ett enzym som kallas PAK2.

I de första veckorna, efter kvinnliga möss vaccinerades vaginally med två, anstränger av HIV - en med muterad bilda av Nef som de hydrophobic lappar i avbryts, och unmutated en anstränger - Nef-mutanten anstränger blev framträdande och att antyda, att T-celler som smittas med det anstränger hade spridning infektionen snabbare än de med unmutated för att anstränga. Men med tiden anstränger mutanten försvunnet, och unmutated anstränger av HIV blev framträdande och att sammanträffa med ökande aktivitet av det cellgifts- svaret för cellen för T anti-HIV. Författarna grundar också att gynna till virus- överlevnad som tilldelas av det hydrophobic lappar på unmutated bildar av Nef inte sågs i cell- studier som föreslår att den hade framkallat som svar på immunförsvaret pressar gåva i ett levande djur.

”Vet vi att annan fungerar av Nef verkar att ha evolved i första hand för att hjälpa HIV att kringgå det immuna svaret, så det gör avkänning, att söndring av actincytoskeletonservarna som ett liknande ämnar,” något att säga Mempel, som är en förbunden professor av medicinen på den Harvard medicinsk fakultet. ”Föreslår faktumet, att detta visas endast i bosatt djur, klart att den viktiga biologiska rekvisitan av viruset inte är påtaglig i HIVEN för studien för cellkultursystem traditionellt den van vid. Detta är hjälpmedlet där stilla ett lott som ska upptäckas om vilken HIV kan göra och vad dess potentiella svagheter är. Huvudsakligen om det blir möjligheten som uppsätta som mål kapaciteten av Nef att avbryta cytoskeletonen, kan vi vara kompetent till förhöjning sårbarheten av HIV till antiviral behandlingstrategier, liksom vaccination eller neutraliserande i huvudsak antikroppar.”,

Källa: https://www.massgeneral.org/about/pressrelease.aspx?id=2336

Advertisement