Är Vad Genomics?

Vid Dr Ananya Mandal, MD

Genomics är ett område inom genetik som angår ordnande i viss följd och analysen av en organism genom.

Genom är den nöjda hela DNAEN som är närvarande inom en cell av en organism. Experter i genomics strävar för att bestämma färdig DNA ordnar och utför genetiskt kartlägga som ska hjälpas att förstå sjukdomen.

Genomics gäller också studien av intragenomic bearbetar liksom epistasis, heterosis och pleiotropy såväl som växelverkan mellan loci och alleles inom genom. Sätter in av molekylär biologi, och genetik angå med studien av rollen och fungerar främst av singelgener, ett ha som huvudämneämne i dagens biomedicalforskning. Vid kontrast gäller genomics inte singelgenforskning, om inte ämna är att förstå att en singelgen verkställer i sammanhang av den hela genom.

Som per definitionen från den Förenta staterna MiljöskyddByrån, angår genomics ett mer bred fodrar av vetenskaplig förfrågning och tillhörande tekniker, än den gjorde initialt. Genomics gäller generna för studien allra på DNAEN, mRNA, och jämn proteome såväl som det jämna det cell- eller silkespappret.

Genomics är ett begrepp som framkallades först av Fred Sanger, som ordnade först den färdiga genom av en virus och av en mitochondrion. Honom som är initierad öva av kartlägga såväl som framkallande bioinformatics för ordnande i viss följd och för genom och datalagring i 70-tal och 80-tal.

Kunskapen om gener, som har så långt samlats, har ledde till uppkomsten av funktionell genomics, en sätta in som angå med pröva för att förstå mönstra av genuttryckt, speciellt över olikt miljö-, villkorar.

Benämnagenomicsen myntades först i 1986 av Tom Roderick, en genetiker på det Jackson Laboratoriumet i Maine, under ett möte om kartlägga av människagenom.

Granskat av Sally Robertson, BSc

Källor

  1. http://forest.mtu.edu/classes/fw3300/
  2. http://www.who.int/genomics/en/FullReport.pdf
  3. http://www.garlandscience.com/res/pdf/9780815341383_ch1.pdf
  4. http://biochem218.stanford.edu/01Genomics&Bioinformatics.pdf
  5. http://www.genome.gov/pages/about/planning/2011nhgristrategicplan.pdf
  6. http://www.ehu.es/biofisica/juanma/

[mer Ytterligare Läsning: Genomics]

Last Updated: Jul 20, 2014

Comments

The opinions expressed here are the views of the writer and do not necessarily reflect the views and opinions of News-Medical.Net.
Post a new comment
Post